درباره ما

شركت نما پرداز رايانه پس ار سال ها تجربه با كمپانی زايس آلمان در سال 1376 تاسيس شد و فعاليت خود را به عنوان نماينده كمپانی های عرضه كننده محصولات نقشه برداری و ژئوماتيك معرفی شده در اين سایت ادامه داد . در سال 1377 با تاسيس شركتی ديگر به مدت چهار سال ارائه خدمات نمود تا اينكه در اواخر سال 1381 مجدداً نمايندگی ها به شركت اصلی  بازگشت

كليه تجهيزات مورد فروش اين شركت تحت پوشش گارانتی و خدمات پشتيبانی فني، سرويس، تنظيمات و تعميرات بوده و دارای يكی از مجهزترين تعميرگاههای دوربين های نقشه برداری در كشور تحت نظر يكی از اساتيد فنی برجسته اين رشته در دانشگاه است .