eBee Ag

سنجش از دور کشاورزی با پهپاد

آفت زدگی ، مدیریت تغذیه ؛ وقتی صحبت از سلامتی محصول است ،در روش سنتی اطلاعات زیادی به دست شما رسیده و هرگز وقت کافی برای انجام همه کارها ندارید. با هواپیمای بدون سرنشین برای کشاورزی ، در مزرعه و محصولات خود به سرعت ارزیابی کامل کنید

senseFly Duet M

دوربین پهپادی دو منظوره پیشرفته برای تمام نیازهای کشاورزی شما

senseFly Duet M
یک دوربین دو منظوره
RGB و چند طیفی ابتکاری برای نقشه برداری میدانی است. از آن برای ایجاد نقشه های چند طیفی با دقت جغرافیایی و مدل های سطح دیجیتال با وضوح بالا (DSM)
برای کشت خود به سرعت و به راحتی استفاده کنید.

مطالب مشابه

پربازدید ها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *