LMS-Z390 اسکنر لیزری مدل

تلفیق اسکنهای مختلف از ایستگاههای مختلف ، بلافاصله بعد از برداشت نقاط بصورت اتوماتیک قابلیت کار در تاریکی و شب

 وزن دستگاه : 16 کیلوگرم

تطبیق رنگ واقعی بر روی نقاط اسکن شده به کمک تلفیق عکس دوربین فتوگرامتری برد کوتاه با ابر نقـاط لیـزر امکان اتصـال به GPS  منظور تعیین موقعیت دستگاه هنگام برداشت نقاط  با قابلیت تنظیم زاویه افق و قائم و تراکم نقاط در هنگام برداشت سه بعد

مشخصات فنی : سرعت برداشت تا 11000 نقطه در ثانیه – دقت تا 2 میلیمتر – برد یا شعاع عملیاتی تا 400متر

کـاربـردهـای ویـژه اسکنــر هـای لیـــزری *

تهیه مدل سه بعدی شهری از وضعیت موجود و یا ابنیه مانند پل ها ، برج ها ، فضای سبز ، چهار راه ها ، و غیره.
نقشه برداری از معادن و تونل ها و تهیه نقشه توپوگرافی و غیره
نقشه برداری صنعتی و تهیه نقشه سه بعدی و دو بعدی ازبیلت از مراکز صنعتی مانند پالایشگاه ، نیروگاه ، کارخانجات .
-و بسیاری از کاربردهای دیگر

میـراث فرهنگــی : مستند نگاری آثار باستانی و میراث فرهنگی بصورت مدل سه بعدی و تصویر و بافت نما با دقت میلیمتر درمحوطه ها و ابنیه تاریخی ، جهت مطالعات آسیب شناسی ، استحکام بخشی ، تثبیت و حفاظت ، طرح مرمت و مطالعات باستان شناسی به همراه تهیه مدارک و مستندات لازم جهت تثبیت ملی یا جهانی

 نقشه برداری : در مناطقی که سایر روش های نقشه برداری امکان پذیر نمی باشد یا با دشواری ، سرعت و دقت کم و هزینه زیاد مقدور باشد