اسکنر لیزری انقلابی هورایزن

با برد 100 متر ،  300 هزار نقطه درثانیه با دقت سانتی متر برای استفاده در فضا ی باز و بسته از جمله فضاهایی که فاصله بیشتری  دارند بسیار  مناسب است

. سبک و جمع و جور بودن این اسکنر آن را برای مدل سه بعدی داخل خانه نیز عالی می کند

 .ابزار شما برای برداشت ، پردازش و اندازه گیری دنیای اطراف شما است  ZEB HORIZON

 مناسب برای امور جنگل داری – محیط  زیست  و شمارش درختان