اسکنر دستی لیزری با دقت سانتیمتر

انگلستانGeoSLAM محصول

کاربرد ها

BIM نقشه برداری معادن و محاسبات احجام ،مدلسازی ازبیلت تاسیسات و ساختمان ، تکمیلی زمینی نقشه برداری هوایی ، تهیه نقشه های میراث فرهنگی ، صنعتی ، شهری ، مستند نگاری بیمه و تصادفات ، شبکه های گازرسانی ، برق ، آب ،راهسازی ، راه آهن ، جنگل و صدها کاربرد دیگر

GPS بی نیاز به

اسکن لیزری موبایل با پیاده روی ، 43هزار نقطه در ثانیه با دقت کمتر از 2 سانتی متر ، اولین راه حل سریع نقشه برداری برای فضاهای باز و سرپوشیده مانند داخل ساختمان ، تونل و معادن زیرزمینی